• Bomstasjonen ved Hafrsfjord bru. Lars Idar Waage

Bompengene opp fra 12 til 16 kroner

Fra første mars blir det betydelig dyrere å passere veibommene på Nord-Jæren.