• Janne Johnsen sablet ned forslaget om å bygge ned matjorda. De aller fleste av de 61 på årsmøtet var enige med henne, inkludert ordfører Christine Sagen Helgø, Eli Aga og Elisabeth Sjo Jespersen (på samme rad som Johnsen) samt Kristen Høyer Mathiassen og Kåre Reiten (på raden bak Johnsen). Lars Idar Waage

- Jeg vil ikke bo i en slik by!

Med overveldende flertall avviste Høyres årsmøte forslaget om å ta resten av jordbruksjorda i Stavanger til boligbygging.