• I teltleiren i Godalen fant elevene blant annet dette. Elever i 8 A på St. Svithun skole.

St. Svithun-elever fant teltleir i Godalen

Teltduk, gamle klær og mange sprøyter vitner om at noen mest sannsynlig har bodd her, mener elever og lærer.