Tilløp til brann på bilverksted

Bilforretningen Bøgh Hafsø i Egersund hadde kontroll over situasjonen.