• Årets ryddeaksjon er i gang. Ordfører Stanley Wirak og assisterende banesjef i Jernbaneverket Kårleiv Kristoffersen, svinger spade og kost på Ruten. Marit Hæreids

Hvem kastet hansken?

Noen har kastet hansken, og ordfører Stanley Wirak plukket den opp.