• Nye 1. klassinger som bor i området merket med grønt (sør for Revheimsveien, øst for Tanangerbroa) skal fra skoleåret 2014/15 gå på Kvernevik skole, ikke på Sunde. Grensen for ungdomstrinnet (den røde) flyttes litt mot øst, slik at de som bor i Malthaugområdet (merket blått) ikke lenger skal til Revheim, men til Smiodden, når de begynner i 8. klasse fra 2014 av. Også det rosa, gule og grønne området skal tilhøre Smiodden.

Godtar nye skolegrenser

Oppvekststyret går inn for skolesjefens forslag til nye skolegrenser. Hovedhensikten med endringene er å flytte elever fra skoler som vil få for liten plass framover til skoler med ledig kapasitet.