Her kan det bli endringer

Sandnes-politikerne planlegger nye skolekretsgrenser for å lede elever til skolene som har ledig plass.