• Inngangsbilletten til boligmarkedet vil bli betydelig dyrere, dersom kommunene skjerper kravene til utforming av bomiljøene. Det mener Jadarhus-direktør Rune Hatlestad, til venstre, og Øster Hus-sjef Njål Østerhus. Bildet er fra Solbakkane på Ålgård, der Jadarhus bygger et større felt. Jonas Haarr Friestad

- Mer variasjon gir dyrere hus

Boligene vil bli 10 til 15 prosent dyrere, hvis det blir innført strengere krav til variasjon i utformingen av boliger og boligfelt. Det sier to av regionens største boligbyggere.