Ønsker strategi for PET-skanner

Høyres Christine Sagen Helgø tar saken om et nytt, moderne kreftutstyr – PET-skanner – til Stavanger Universitetssjukehus opp i formannskapet i Stavanger torsdag.