• Anders Minge

Fire alvorlige feil med kreftomsorgen

Direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet mener det er fire svakheter i norsk kreftomsorg: For sen diagnostikk av kreft, for dårlig informasjonsflyt, for lite kontinuitet i behandlingen, og for lite overvåking av komplikasjoner.