• Skolesjefen i Stavanger er positivt innstilt til at kinesisk blir tilbudt som nytt fremmedspråk i grunnskolen. Colourbox

Kinesisk kan bli valgfag i ungdomsskolen

Skolesjefen i Stavanger er positivt innstilt til at kinesisk blir tilbudt som nytt fremmedspråk i grunnskolen.