• Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen er fyrst ute når tunnelvaskinga startar måndag. Lars Kristian Aalgaard

Vegvesenet vaskar tunnelar

Statens vegvesen startar med tunnelvasking natt til tysdag. Fyrst ut er Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen.