• Selv om Stavanger bruker mye penger på å oppgradere vann- og avløpsnettet, lekker 40 prosent av vannet fra IVAR ut i grunnen og avløpsnettet før det skulle nådd tappekranene. Foto: Jan Tore Glenjen

Det graves for lite i stavangergatene

8 millioner kubikkmeter vann lekker fra rør i Stavanger hvert år. Nå forlanger ordfører Marthon Skårland millionbeløp for sløsingen av vann som kommer fra hans egen kommune Bjerkreim.