Trafikkulykke ved Ikea

En kvinne er lettere skadet.