Død mann funnet i Vormedal

— Personen har mest sannsynlig fått illebefinnende og kjørt ut av veien.