Innbrudd i to skoler og en kirke

To skoler og en kirke i nord-fylket har hatt besøk av uvedkommende.