• Dødsulykken der 12-årige Olav Hovda ble påkjørt kan føre til at kommunen omsider nå vil prioritere gang- og sykkelsti langs veien. Lars Idar Waage

To omkomne og 21 skadde på 20 år

På 20 år har to personer omkommet, tre blitt alvorlig skadet og 17 øvrige personer kommet lettere til skade langs den snaut 4 kilometer lange Lalandsvegen.