• Ved utgangen ble det hengt opp lapp for å advare de ansatte mot løse gjenstander i luften. Ola Fintland

Taket blåste bort på Aarbakke

120 kvadratmeter av taket til Aarbakke ble tatt av vinden.