Naboer protesterer mot utvidelse av industri

Naboer klager på at et betongfirma på Finnøy har fått dispensasjon til å utvide virksomheten på landbruksjord i nærheten av boliger.

- Vi reagerer på at Finnøy Betong allerede er i full gang med grunnarbeidet for utvidelsen selv om vi som naboer ikke har fått svar fra Fylkesmannen i Rogaland angående klagen vår, kommenterer Bjarte Arne Vestbø, til venstre. Her sammen med berørte boligeiere Jan Evan og Lourdis Vestbø.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

I 2015 hadde Finnøy Betong 27 ansatte og 60 millioner kroner i omsetning. I forbindelse med tap av et midlertidig lagerområde på Ladstein, ønsker bedriften å utvide på Flesjå, hvor virksomheten har blandeverk og produserer betongelementer.

Finnøy kommune har gitt tillatelse til midlertidig omdisponering av 3 dekar dyrket mark, slik at det kan settes opp en 9 meter høy og 26 meter lang forlengelse av en eksisterende lagerhall. I tillegg er det gitt tillatelse til å lagre betongelementer.

Nå har naboene påklaget vedtaket.

– Denne bedriften begynte i det små, som tilleggsnæring i landbruket, og har fått lov å ta seg til rette. Kommunen var interessert, fordi det ble skapt arbeidsplasser. Nå har betongfirmaet fått dispensasjon til å utvide på landbruksjord, til tross for at det ikke er laget reguleringsplan for området, sier Bjarte Arne Vestbø.

– Ulemper

De berørte boligeierne er Jan Evan og Lourdis Vestbø, Sturle Løvås og Bjarte Arne Vestbø. Utvidelsen av hall og lagringsplass vil komme cirka 30 meter fra hagen til Jan Evan og Lourdis Vestbø.

– Dette vil helt sikkert føre til mer støy, støv og vibrasjoner enn det er i dag. Det er heller ikke tatt hensyn til at dette er en skolevei. Det er så smalt at fotgjengere må ut på marka når de møter tungtrafikk, sier Vestbø.

Naboene reagerer også på at politikerne bare lot Finnøy Betong legge fram sine argumenter da saken skulle avgjøres.

– Vi ble stoppet. Dette er lite nyansert av kommunen. Vi føler at saken var avgjort på forhånd. Politikerne er blinde for alt annet enn bedriften og vil ikke høre på oss. Forvaltningstyret gjorde et enstemmig vedtak om å gi dispensasjon for 10 år. Samtidig står det i kommunens arealplan at dette er spesielt vernet landbruks-, natur-, og friluftsområde, framholder Vestbø.

Fylkesmannen i Rogaland har tidligere signalisert at Finnøy Betong har nådd tålegrensen for hva som kan etableres i et jordbruksområde, som har nasjonal verdi.

Blir bedre for naboene

Daglig leder Lars Jøran Flesjå påpeker at Finnøy Betong har full oppbakking fra lokalpolitikerne.

– Det totale prosjektet vil bedre forholdene for naboene. I dag er det ingen form for støydemping og tiltak mot innsyn. Allerede i 2006 fikk vi godkjent døgndrift basert på støymåling. Nå skal vi gjerde inne området med støygjerder. Vi har også foreslått å betale for omlegging av en privat vei. Naboene ønsker at vi skal flytte. Men vi er godt etablert her gjennom 21 år, med produksjonssystemer og ansatte, og ønsker å bli værende. Det er derfor vi gjør de tiltakene som er mulig for å gjøre naboene fornøyde, sier Flesjå.

Han har forståelse for at Fylkesmannen ønsker å bevare matjord.

– Vi har funnet en god løsning der vi bevarer matjord. Tiltaket har utløst makebytte mellom to grunneiere, og forsterker to bærekraftige landbrukseiendommer. Så den totale løsningen er bra, både for Finnøy Betong, to gårdsbruk og naboene som får mer støydemping og bedre bovilkår. Derfor blir jeg overrasket om Fylkesmannen ikke godkjenner vedtakene som er fattet i Finnøy kommune, sier Flesjå.

Uenighet

Naboene er ikke enige.

– Finnøy betong bruker argumentet at utbyggingen skal bli mer miljøvennlig, men dette stemmer overhodet ikke med bygging av en kjempestor lagringsplass for elementer og betydelig økning av elementproduksjonen. Forlengelsen av hallen kommer nesten helt opp i hagen til Jan Evan og Lourdis Vestbø og vil lage mye mer støy/vibrasjoner og støv enn slik det er i dag. Dette lar seg ikke isolere med en mur. Vi reagerer også på at Finnøy Betong allerede er i full gang med grunnarbeidet for utvidelsen selv om vi som naboer ikke har fått svar fra Fylkesmannen i Rogaland angående klagen vår, kommenterer Bjarte Arne Vestbø.

Blir blenda av sola i FinnfastFinnøy har ikke gitt opp gigantprosjektRyfylke rakner
Publisert:
 1. Finnøy
 2. Statsforvalteren i Rogaland
 3. Finnøy kommune
 4. Landbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Forslag om stor gassterminal på Talgje

 2. Etter «vaksine-brevet» begynte Heart å føle press. Nå melder hun seg ut av MDG

 3. Jakob Ingebrigtsens nye naboer på Lura synes huset hans blir for svært

 4. Politiet advarer mot svindel-mail: - Ikke svar og blokker avsender

 5. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 6. Bjelland vant kontrakt på 391 millioner