Utdanningsforbundet: Behold alle barnehagene!

At det nå er færre barn enn plasser i Stavangerbarnehagen, er en glimrende anledning til å bedre kvaliteten, mener Utdanningsforbundet som i ellevte time foreslår å droppe nedlegging av barnehager.

Aubeberget barnehage, bygg Malthaug står på nedleggingslista til rådmannen. Her går 39 barn.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

På grunn av synkende barnetall foreslår som kjent rådmannen å legge ned Djupamyra og Soria Moria barnehaget i Hinna bydel, bygg Malthaug i Aubeberget barnehage på Madla, Maurtua barnehage i Hillevåg, samt barnehagen på Roadsøy og Austre Åmøy.

Forslaget har ført til fortvilelse og opprør blant foreldrene i de berørte barnehagene som nå sender protestskriv til oppvekststyret som skal fatte det endelige vedtaket den 14. desember.

Ingen barn vil miste barnehageplassen sin, de vil få plass i andre barnehager. Men foreldrene mener det vil være svært uheldig for barna å bli revet ut fra trygge, gode, små barnehager i nærmiljøet og bli spredt på store barnehager lenger borte fra der de bor.

Soria Moria er en av barnehagene som rådmannen vil avvikle. Her går 51 barn.
Befolkningsprognosen viser at det blir 400 færre barnehagebarn i perioden 2017–21.
Les også

- Tenker dere bare på økonomi, ikke på barnas beste?

-Vanskelig

Hovedtillitsvalgt Gunn Helen Fisketjønn i Utdanningsforbundet i Stavanger.

Utdanningsforbundet har deltatt i prosessen med det barnehagesjefen kaller «nedimensjonering» av barnehagetilbudet. Gunn Helen Fisketjønn og Kari Holmøy som er hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet, har deltatt på møtene barnehagesjefen har hatt med alle barnehagene i hver bydel.

-Betyr det at dere er støtter barnehagesjefen/rådmannens forslag?

-Her har vært gode og ryddige prosesser hvor både vi og alle barnehagestyrere har vært involvert og fått uttale seg. På møtene har det vært diskusjon om fordeler og ulemper og alternative løsninger. Dette har vært grundig diskutert. Men det er barnehagesjefen og rådmannen som til sjuende og sist har bestemt det, svarer hovedtillitsvalgt Gunn Helen Fisketjønn.

-Er dere enige i forslaget?

-Vi har vanskelig for å si at vi er enige og uenige. Det er vanskelig for oss å kommentere enkeltbarnehager. Men det vi har mest problemer med, er at rådmannen velger å legge ned hele barnehager. Det ville vært mindre drastisk å legge ned enkelte avdelinger ved flere barnehager. Men vi ser at heller ikke det vil være uproblematisk. Så vi har forståelse for at dette er vanskelig, svarer hun.

Pepperkakebake-kos i Aubeberget barnehage, bygg Malthaug. FAU-leder Ingeborg Todnem (til venstre) med Ida Mæland på fanget. Ved siden sitter Gabija Mazeikaite og hennes sønn Jakob. Aron Kjørkleiv smaker på deigen. Barne- og ungdomsarbeider Lene Johannessen med ryggen til.

-Øk heller kvaliteten

-Jaha?

– En helt ny vri på dette er å se på barnehageloven. Der står det at man skal en pedagog per 14–18 store barn og en pedagog per 7–9 små barn (1–3). Kommunen opererer med 18 og 9. Hvorfor ikke heller redusere barnegruppa til 14 og 7? Det ville gitt bedre kvalitet, høyere voksentetthet, mer tidlig innsats. Det ville blitt bedre for både ungene og de ansatte. Nå er det få voksne på en avdeling en hel dag. Der er ikke tre ansatte tilstede på avdelingen hele dagen. På grunn av møter, sykdom, pauser og vaktsystem, ikke mer enn 2,5 til stede til enhver tid, sier Fisketjønn.

Det ville blitt bedre for både ungene og de ansatte.

-Spilte Utdanningsforbundet inn dette forslaget på møtene med barnehagesjefen?

-Nei, den kommer nå, svarer Fisketjønn. Hun viser til at Utdanningsforbundet i Oslo har fått gjennomslag for at det skal være 50 prosent barnehagelærere i Oslos barnehager.

Utdanningsforbundet håper flertallspartiene i Stavanger klarer å grave fram 25 ekstra millioner kroner slik at kommunen slipper å legge ned barnehager.

Utdanningsforbundets innspill kommer en uke etter at partiene la fram sine budsjettforslag. Bystyret behandler budsjettet den 12. desember. Alt ligger an til at flertallspartienes budsjett blir vedtatt. I likhet med de andre partiene (bortsett fra SV) budsjetterer de med nedlegging av barnehageplasser. Skal de opprettholde alle, må de ta 25 millioner kroner fra andre budsjettposter.

Utdanningsforbundet håper politikerne vil gjøre et forsøk på det:

– De er jo opptatt av kvalitet i barnehagene og tidlig innsats. Bystyret har nylig vedtatt en kvalitetsplan for barnehagen.

Ja, kvalitet koster mer, men lønner seg på sikt, forskning viser det vil lønne seg samfunnsøkonomisk, sier Fisketjønn. Det handler om at gode barnehager gjør at barna klarer seg bedre på skolen og senere i livet.

LES MER OM DET HER:

Les også

- Sats på barnehager, det lønner seg!

Trygghet og mangfold

Mette Gulbrandsen i SBF sitter i oppvekststyret som ledes av Sissel Knutsen Hegdal (H) (stående).

Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (SBF) er representert i oppvekststyret, men har bare talerett, ikke stemmerett der. Leder er Mette Gulbrandsen.

Også hun synes det er vanskelig å peke på hvilke barnehager som bør legges ned og hvilke som bør beholdes.

-Vi forstår at neddimensjonering er nødvendig, men hadde håpet at det i større grad ville dreie seg om avdelinger fremfor hele barnehager. Da ville endringene blitt mindre for barna. Det vil også gjøre det enklere å gjenåpne avdelinger hvis de gode tidene kommer tilbake til Stavanger og barnetallet stiger.

Foreldreforeningen er kritiske til store barnehager.

SBF synes at rådmannen legger for stor vekt på størrelse og byggstandard som er viktig av økonomiske hensyn, mens foreldreforeningen synes det viktigste er hvordan barna har det.

-Foreldrene er generelt kritiske til store barnehager som kan føles utrygt og uoversiktlig, særlig for de minste. Vi ønsker et mangfoldig barnehagetilbud: Det må være en god variasjon av både mindre og større barnehager i en bydel, sier Gulbrandsen.

Publisert: