Fullt belegg i barne- og ungdomspsykiatrien i sommer – flere innlagt med spiseforstyrrelser

Normalt driver BUP i Stavanger én sengepost for barn og unge med alvorlige psykiske lidelser. I sommer var pågangen så stor at klinikken åpnet en ekstra – aldri før har så mange fra 13–18 år vært innlagt.

Publisert: Publisert:
Lars Conrad Moe, nærmest, og Asbjørn Lindland, ledere ved BUP på SUS.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fram til og med juli fortsatte den voldsomme økningen i antallet henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i Helse Stavanger. Sammenlignet med 2019, som er dit vi må for å finne et «normalår», er økningen på innleggelser på 39 prosent.

– Antallet henvisninger i juli var ikke så langt unna normalen, men påtrykket inn mot sengepostene for unge i alderen 13–18 år har aldri vært høyre enn denne sommeren. Der har det vært fullt belegg, sier Lars Conrad Moe, klinikksjef, psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger til Aftenbladet.

BUP har to sengeposter for ungdommer til disposisjon, men bemanner normalt bare den ene inn mot sommeren. I sommer måtte klinikken åpne også sengepost nummer to. Hver sengepost har seks senger. Dette er akuttplasser for barn og unge fra 0–18 år. Sykdomshistoriene til de innlagte er sammensatte, men forenklet kan man si at dette er poster for unge med suicidalitetsproblematikk, eller annen destruktiv atferd, eller pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, enten som har lav vekt, eller som har sluttet brått å ta til seg næring.

– Vi har flere innleggelser i denne siste pasientgruppen, og de har mer alvorlige symptomer, sier Moe.

Aftenbladet arrangerer debattmøte om unge og psykiske lidelser i anledning valget. Dette er i morgen onsdag klokken 19 på Vågen videregående i Sandnes. Ønsker du å være publikum? Meld deg på i skjemaet nederst i denne artikkelen.

Les også

Senter for spiseforstyrrelser: – Økningen er dramatisk

Les også

680 barn og unge fikk avslag på hjelp i BUP: – Får en vond klump i magen

Les også

Flere med alvorlige spiseforstyrrelser og økning i ensomhet og angst. Er sosiale medier synderen?

326 står på venteliste, tre fristbrudd

Henvisningene til poliklinikkene stabiliserte seg noe i juli, men Moe har ikke oversikt over august ennå.

I juni fikk BUP 340 henvisninger på barn og unge for behandling. 78 av disse ble avvist, altså ble ikke tilstanden deres vurdert som moderat eller alvorlig, men ansett som lette eller moderate, som etter loven skal behandles i førstelinjetjenesten i kommunene. 241 nye saker ble startet opp, 295 ble avsluttet.

I juli kom det 133 henvisninger, 164 pasienter ble vurdert, 37 avvist. 82 saker ble startet opp, 81 saker ble avsluttet.

– Vi opplever hele tiden å få flere henvisninger til utredning og behandling enn vi greier å avslutte, slik at flere og flere venter på tilbud. Per juli var det 326 på venteliste, opplyser Moe.

Lovkravet er at den gjennomsnittlige ventetiden for behandling av pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien skal være 35 dager. Nå er den på 58 dager ved BUP i Helse Stavanger. Tre saker har gått til såkalt fristbrudd. Dette er saker som ifølge prioriteringsveilederen har en ventetid som overskrider det som er faglig forsvarlig ventetid.

Ansetter 13 nye behandlere

– Situasjonen har gitt oss noen logistikkutfordringer, jeg skal ikke legge skjul på det, sier Lars Conrad Moe.

Gjennom hele våren har alle de sju SUS-BUP-ene hatt åpent på kveldstid.

– Det betyr at våre ansatte har arbeidet utover vanlig arbeidstid. Jeg opplever at det har vært en stå-på-vilje og en holdning om at vi skal få til dette, fordi vi ser av vår behandling hjelper. Dette tilbudet legger vi foreløpig ned, da vi er redd for at belastningen på de ansatte blir for stor.

Kveldspoliklinikken har vært mulig å drive økonomisk som følge av et ekstraordinært tilskudd fra regjeringen, der BUP fikk 6,7 millioner av en total nasjonal pott på 100. Det resterende beløpet bruker nå avdelingen til å ansette flere folk.

– Vi bruker nå lokale og sentrale ekstrabevilgninger på å ansette 13 nye behandlere, opplyser Moe.

Les også

Korona-rapport om vår psykiske helse lagt frem: – En katastrofe for noen

– Vekten er det eneste du selv kan kontrollere

– Hvorfor har spiseforstyrrelsene økt så mye under koronapandemien?

– Under pandemien er det blitt en økt bruk av digitale medier og kommunikasjonsformer, der også flere blitt oppmerksomme på hvordan de ser ut, og flere ønsker å gjøre noe med utseende. Mange unge har hatt en opplevelse av å miste kontroll. Dette gjelder både over egen hverdag, eget skolearbeid og egen fritid. Kroppen blir da det eneste område som en føler at en kan kontroll. Dette fører til at noen blir svært opptatt av vekt og utseende, som i noen tilfeller fører til svært restriktivt matinntak. Når du går lenge nok med lavt matinntak fører dette til at det eneste du tenker på er å unngå mat. Noe som igjen fører til spiseforstyrrelse og en usunn lav vekt.

– Hva kan snu denne uheldige utviklingen?

– Gode rutiner hjemme når det gjelder tid sammen i familien, der en spiser måltider sammen, og der det er god støtte. Dette ser ut for å være faktorer som er med å skape god psykisk helse. Jeg tror også det hjelper veldig at barnehager, skoler, fritidsaktiviteter nå åpner igjen og at barn og unge kan være sammen igjen og i aktivitet, tror og håper Lars Conrad Moe.

Stavanger kommune har vedtatt å bruke 15 millioner ekstra årlig for å gjøre tilbudene innen psykisk helse mer oversiktlige og tilgjengelige for unge. Sandnes har satt av 5,5 millioner til lignende formål. Tirsdag diskuterte fylkesutvalget i Rogaland konkret bruk av 5 millioner kroner som retter seg mot elever i den videregående skolen til «styrking av elevers og lærlingers psykiske helse». Fylkesrådmannen foreslår at pengene blir brukt blant annet til å styrke støttefunksjoner mot kommunene, lærebedrifter, opplæringskontor, sosialrådgiverressurser og veiledning fra PPT.

Ønsker du å være publikum under Aftenbladets direktesendte valgdebatt onsdag 1. september? Fyll ut skjemaet under her.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus har 192 ansatte ved poliklinikk og 84 ved sengepost. Nå lyses 13 nye stillinger ut.
Publisert: