• PLAN A: Dette er Otiums førstevalg for utbyggingen av Øglændkvartalet og nabokvartalet – med et over 50 meter høyt hotell sentralt i Sandnes. Prosjektet inneholder ellers 88 leiligheter og 10.000 kvadratmeter næringsareal. (Illustrasjon: Link Arkitektur / Brick Visual)

Høyhuset kan bli stoppet

Eiendomsutvikler Otium vil bygge et over 50 meter høyt hotell like ved Langgata, men kan bli stoppet av Sandnes kommune. Otiums plan B – uten høyhus – er langt lettere å svelge for politikerne.