• Mange går fra smokkene sine på vei til og fra Kubbetjørn.

Se, et nytt tuttetre!

Mosvannet i Stavanger har sitt tuttetre. I Sandnes henges smokkene på et tre langt inne i skogen på Gramstad.