Farlig last som før

Ferjesambandene i Fjord 1 vil fortsatt ikke prioritere farlig last i rushperioder.