• Olaf I. Ellingsen, midt i bildet, har mye å utsette på Stavanger kommunes framstøt mot grunneierne i Gauselvågen. Her under en befaring i fjor sommer. Til venstre i bildet Bjarne Kvadsheim (Sp) og seniorrådgiver Ove Rødstøl. Til høyre Arnt-Heikki Steinbakk (Ap). Jonas Haarr Friestad

Rødlistet fugl nytt hinder i Gauselvågen?

Striden om turveien gjennom hagene i Gauselvågen tar stadig nye veier. Siste nytt er at beboere har observert den truede fuglearten storspove i villahagene.