Hvalfanger ler av avlivingsplaner

LURA: 77 år gamle Elling Lura har skutt 560 spermhval i sinhvalfangerkarriere. Han ler så han rister av planene om å skyteSola-hvalen i hodet med et gevær.