• Fylkesmannen i Rogaland har ført tilsyn med tre skoler i fylket. I rapporten kommer det frem at rettsikkerheten til de svakeste elevene ikke ivaretas, og at de ikke får den opplæringen de har krav på. Jarle Aasland

Elever mangler rettssikkerhet

Fylkeskommunen svikter på nesten alle punkter om elevers rett til spesialundervisning ved videregående skoler, viser en tilsynsrapport fra fylkesmannen.