• - Vi ønsker å gjøre noe med gjengangerne. Et strakstiltak vil være å lede vannet bort fra der det gjør skade. Helst til sjø eller bekk, sier Jarle Furre. Jarle Aasland

Stavanger kommune registrerer flomverstingene

Før sommeren gikk Vann og avløpsverket gjennom områdene i Stavanger hvor oversvømmelser oftest gjør skade. – Problemet er komplekst, sier Jarle Furre i vann— og avløpsavdelingen.