Rogaland politidistrikt får etterforskningspatrulje

Patruljen skal operere på distriktsnivå, og skal forsterke etterforskningskapasiteten hos politiet.