• SUS topper statistikken for korridorpasienter. Jonas Haarr Friestad

Frykter økt dødelighet med pasienter på gangen

Økt dødelighet og lavere kvalitet er konsekvenser av for høyt sykehusbelegg. SUS topper statistikken for korridorpasienter.