Vindkraft-gigant vil doble vind-inntektene til berørte kommuner

Norsk Vind Energi AS håper kommuner som er uttalt negative til vindkraft vil endre mening om det blir mer penger å hente.

Sirdal kommune har allerede Tonstad vindpark med 51 vindturbiner. Norsk Vind Energi AS ønsker ytterligere 50 i planlagte Bergeheia vindpark i Sirdal og Lund. Men kommunene er negative.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Over hele landet opplever vindkraft-utbyggere motstand. Dette gjelder også i Sirdal, der Stavanger-firmaet Norsk Vind Energi AS ønsker å bygge Bergeheia vindpark med 50 vindturbiner.

Sirdal kommune fikk eiendomsskatt pålydende 7,9 millioner kroner fra allerede etablerte Tonstad vindpark i 2020. Nå ønsker vindgiganten en endring som kan bety dobbel så høy inntekt for vindkraftkommuner.

– Mer av verdiskapingen må ligge igjen lokalt. En sammenslutning av kommuner kalt Naturressurskommunene, har nylig tatt til orde for en løsning med økt støtte til kommunene gjennom en miljøavgift. Nivået de skisserer vil utgjøre en dobling av det vindkraft-kommunene får i eiendomsskatt i dag. Det støtter vi, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind Energi.

Mer makt til kommunene

Stortingsmeldingen «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen», kan føre til store endringer i vindkraftbransjen. Mer makt til kommunene, er allerede varslet å bli sentralt tema når Stortinget skal behandle saken.

– Det er ikke riktig å etablere vindkraftprosjekter i kommuner som er negative. Kommunene mener de har hatt for lite de skulle ha sagt. Det må vi ta lærdom av. Om en kommune er uttrykkelig negativ og ikke ønsker å jobbe videre med et prosjekt, så vil vi lytte til det, sier Skorpen.

– Betyr dette at dere vil droppe Bergeheia vindpark?

– Vi vil plukke opp dialogen med kommunen når et nytt konsesjonssystem er etablert. Premissene for konsesjonsbehandlingen vil da være kjent for alle parter.

– Hva synes dere om de sterke reaksjonene som har kommet på at dere i disse prosjektene gjør inngrep i uberørt natur?

– Enten det er snakk om utbygging av hyttefelt, veier eller kraftverk, så vil spørsmålet om inngrep i naturen komme opp. Vi jobber for at inngrepene skal være minst mulig og i tråd med godkjenningene fra myndighetene, sier Skorpen.

Sirdal og Lund kan få vindturbiner med en høyde på 200 til 250 meter i Bergeheia. 20 grunneiere, blant dem Sandnes-ordfører Stanley Wirak, har signert leieavtale. Forhåndsmelding er sendt, men prosjektet blir ikke konsesjonsbehandlet før stortingsmeldingen er behandlet.

Les også

Stanley Wirak sier nei til mer vindkraft i Sandnes. I Sirdal er han en av grunneierne som sier ja

Les også

Sandnes-poli­tikar om Wiraks vindkraft­avtale: - Eg trudde vi stod samla mot vindkraft

Sirdal sier nei til vindkraft

Sirdal kommune har vedtatt en uttalelse som er negativ til videre utbygging av vindkraft i kommunen, men har ikke tatt konkret stilling til Bergeheia vindpark.

Om det er mer penger å hente for vindkraftkommuner, håper Norsk Vind Energi at kommuner som er uttalt negative kan endre mening.

– Skal vi klare å utvikle mer vindkraft i Norge, trenger vi at flere har eierskap til prosjektene. Vi ønsker et så lavt konfliktnivå som mulig. Det må bli tydelig at verdiskaping kommer kommunene og lokalbefolkning til gode i større grad enn det historisk sett har gjort.

Norsk Vind mener kommunene få muligheten til å bruke plan- og bygningsloven i vindkraftsaker. NVE og Olje- og energidepartementet bruker i dag energiloven når de behandler vindkraftkonsesjoner.

Ordfører i Sirdal kommune, Jonny Liland, sier Norsk Vinds uttalelser ikke endrer hans standpunkt.

– Lokal beskatning er viktig, og det skulle bare mangle at en betydelig andel av verdiskapingen blir igjen der hvor verdiene skapes, også når det gjelder verdiskapning i distriktene. Men det endrer ikke mitt standpunkt om Norsk Vind sine planer i Sirdal. Mitt politiske standpunkt klokkeklart, og stemmen min er ikke til salgs. Jeg har gitt et løfte til innbyggerne, og det står ved lag. Som ordfører vil jeg naturligvis gjennomføre dialog med alle aktører slik det nå inviteres til, men jeg legger ikke skjul på mitt og partiets tydelige standpunkt, sier han.

Motstand og uro i Lund

Vindkraftverket det er planer om å etablere i Bergeheia, vil strekke seg over i Lund kommune. I en høringsuttalelse i fjor, kom det fram at Lund ønsker å bli tatt ut av ”de mest egnede områdene for lokalisering av vindkraft”.

Kommunen mener hensynet til lokaldemokratiet må vektlegges tungt når det planlegges store naturinngrep.

I et intervju med Aftenbladet, la ikke ordfører Magnhild Eia og varaordfører Gro Helleland skjul på at Sandnes-ordfører Stanley Wiraks uttalelse «Det bor ikke et eneste menneske der vindmøllene skal være», har vakt irritasjon.

– Wirak har gjort oss skikkelig irritert. Han sier det ikke bor folk der de vil sette opp turbiner i Sirdal. Noen av disse havner på Lund-siden. Nå blir det vardebrenning. Dette er et av våre viktigste turområder, sa Helleland.

– For oss som hyttekommune, er uberørt natur en stor verdi som vi må beskytte, sa Magnhild Eia.

Hun har velgerne på sin side. En klar overvekt blant velgerne i Rogaland stiller seg negative til utbygging av vindturbiner på land, viser en fersk meningsmåling fra Respons Analyse for Aftenbladet. 60 prosent svarer at de er negative, mens kun 26 prosent er positive og 14 prosent er usikre.

Wirak signerte vindkraftopprop

Stanley Wirak er en av fire ordfører i Rogaland som har signert et ordføreropprop mot vindkraft. Et ordfører-opprop ble sendt til regjeringen første uken i september i år, og er signert av 111 ordførere.

Stanley Wirak har signert avtale med Norsk Vind Energi AS. Wirak er grunneier i Sirdal.

Kravet i oppropet er at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i de 111 kommuner stoppes, og at konsesjoner avslås som følge av lokale vedtak om nei til vindkraftutbygging.

I oppropet heter det: «Det bekreftes med dette at ingen av kommunene her ønsker vindkraft på land i sine områder, uten at dette er ønskelig fra kommunenes side i form av områder som er avsatt til dette formålet i gjennom eget planverk (kommuneplan), og at lokaldemokratiet får en avgjørende bestemmelse i form av lokale vedtak».

I Sirdal kommune er Wirak en av 20 grunneier som har signert leieavtale med Norsk Vind Energi AS, som ønsker å bygge ut et vindkraftverk i Bergeheia.

Publisert: