Her får ikke homofile lov til å gifte seg

Nærbø kyrkjelyd har vedtatt at homofile ikke skal få gifte seg i kirken deres, men Stavanger bispedømme mener menigheten ikke kan nekte å innføre den nye vigselsliturgien for likekjønnede.

Sokneprest Lars Sigurd Tjelle ønsker ikke selv å vie homofile, men vil legge til rette for at likekjønnede skal få gifte seg i Nærbø kyrkje.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Søndag bestemte Nærbø kyrkjelyd at kirken ikke skal ta i bruk den nye liturgien. Ifølge Vårt Land ble vedtaket fattet med 69 mot 19 stemmer.

Det betyr at det kan bli kronglete for homofile å få gifte seg på Nærbø. Det har lenge vært en kjent sak flere prester på Jæren er motstandere av at homofile skal få gifte seg i kirken.

Det nye ekteskapsritualet ble vedtatt med 83 mot 29 stemmer på Kirkemøtet i Trondheim i januar.

Prester som ikke ønsker å vie homofile, kan si nei, men det skal ikke hindre et par i å gifte seg i den kirken de ønsker. Det nye ritualet har vært gjeldende fra 1. februar i år.

– Uro og sorg

Det var Thomas Peter Randulff, tidligere sokneprest i Jelsa, som tok initiativ til å behandle spørsmålet om Nærbø kyrkje skal ta i bruk den nye liturgien.

– Kirkemøte har ikke mandat til å innføre ting i en lokal menighet. Derfor mente jeg det var riktig med en avstemning. Vi gjorde det samme da vi bestemte om vi skulle ta i bruk den nye salmeboken. Dette var ren prosedyre, men jeg legger ikke skjul på at jeg er motstander av å vie likekjønnede i kirken, sier Randulff til Aftenbladet.

– Vi må selv bestemme om dette er noe vi vil tillate. Jeg er ganske sikker på at det er mange som ikke ønsker å innføre den nye liturgien. Ingen av vist synlig motstand, legger han til.

– Kjempetrist

– Dette synes jeg er kjempetrist. Det betyr at Nærbø sine egne menighetsbarn, som er døpt og oppvokst i kirken, ikke får gifte seg i sin egen kirke fordi de er forelsket i samme kjønn, sier Daniel B. Rayner, leder av FRI Rogaland, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Han utfordrer biskop Ivar Braut til å si om dette er greit.

– Vil biskopen stå for det han sa om å tilrettelegge for at alle skal få lov til å gifte seg i sin kirke, spør Rayner.

Aftenbladet har ikke fått tak i biskop Ivar Braut, men stiftsdirektør Jorunn Kraft Vistnes svarer på vegne av Stavanger bispedømme.

– Vi forstår Kirkemøtets vedtak og bispemøtets veileder slik at den er innført i alle menigheter og at Nærbø ikke kan si nei til å ta den i bruk. Men vi vil se på saken når vi får en henvendelse fra Nærbø kyrkjelyd om saken, sier Vistnes.

Eiken i Vest-Agder og menighetsrådet i Kautokeino har gjort det samme vedtaket som Nærbø, men spørsmålet er om det er juridisk lovlig å fatte et slikt vedtak.

I Kirkemøtets vedtak om ny vigsels-­liturgi understrekes det at «de nye liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmer kan inngå ekteskap i sin lokale kirke».

Les også:

Les også

Homofile vielser kan gjenopptas i California

Les også

Bispefavoritt vil ikke vie homofile

– Dette gir uttrykk for den uro, sorg og frustrasjon som mange i menigheten føler. Mange mener at åpningen for vigsel av likekjønnede strider med Bibelen og den tradisjonelle, bibelske forståelsen av ekteskapet. Det er ­ingen hemmelighet at jeg selv ikke ønsker å vie homofile,­ men jeg mener at jeg har en folkekirkelig forpliktelse til å se flere sider av saken. Det innebærer at jeg vil legge til rette for at andre kan foreta vigsel av likekjønnede, sier sokneprest Lars Sigurd Tjelle i Nærbø til Vårt Land.

Ber biskopen om råd

Tjelle er usikker på hvilke konsekvenser vedtaket kommer til å få, og vil derfor be om en klargjøring fra Stavanger bispedømmekontor.

Men flere biskoper og kirkeledere har tidligere vært tydelige på hvordan den nye liturgien skal tolkes. «Kirkemøtet er tydelig på at det skal være lik tilgang for heterofile og homofile til å gifte seg i sin lokale menighet»

Tidligere sokneprest Randulff er fullstendig uenig med biskopene som sier at menigheter ikke kan nekte å ta i bruk den nye liturgien.

– Vi har fulgt kirkeloven og gjort vårt vedtak i tråd med den. Jeg er hundre prosent sikker på at vi har rett, sier han selvsikkert.

Les også:

Publisert: