• Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken og blir Europas lengste bussvei. De ulike strekningene blir tatt i bruk så snart de er ferdige, slik som her i Hillevåg. I 2023 skal Bussveien være ferdig utbygd i linje A+B, med nye, store busser. Pål Christensen

Bussveien og dobbeltsporet styrer hvor vi skal bo

De kommende årene er det planlagt kollektiv- og vegprosjekter for over 70 milliarder kroner på Nord-Jæren. Dette bestemmer i stor grad hvor vi skal bo og arbeide i framtiden.