Samferdselsministeren: - Bompengenivået her er i overkant av det som er akseptabelt

BOMPENGER: Samferdselsministeren støtter Stanley Wirak sitt utspill i Aftenbladet om at kostnadene knyttet til Bymiljøpakken må ned. - Jeg er bekymret for at inntektene ikke er så høye som forutsatt, sier Jon Georg Dale til Aftenbladet.

Samferdselsminister Jon Georg Dale til Aftenbladet: «Bompengenivået på Nord-Jæren er i overkant av det som er akseptabelt».
 • Dag-Henrik Fosse
  Dag-Henrik Fosse
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Utspillet fra Sandnes-ordføreren er et synspunkt jeg deler, sier Dale.

I intervjuet nylig sa Stanley Wirak blant annet: - Nå må vi snu hver stein, gå gjennom hvert eneste punkt og tilpasse utgiftene til inntektene.

Les også

- Stortinget er villedet - grunnlaget kollapser

Ordføreren kommenterte her de ferske trafikk- og inntektstallene for bomringen på Nord-Jæren fra det regionale bompengeselskapet Ferde. De viser et gap mellom forventede inntekter og faktiske inntekter på 397,5 millioner kroner det siste året.

Les også

Kraftig inntektssvikt for bomringen

Kostnadene må ned

– Når inntektene går ned må man redusere kostnadene, sier Dale som fremholder at det er uaktuelt å øke bomsatsene fra dagens nivå for å øke inntektene.

– Kostnadene må ned, og det nå være balanse mellom inntekter og utgifter, sier han.

– I overkant

– Bompengenivået på Nord-Jæren er i overkant av det som er akseptabelt, sier samferdselsministeren.

Dale understreker samtidig overfor Aftenbladet at det heller ikke er aktuelt å utvide innkrevingsperioden utover de 15 årene som er vedtatt.

– Hvorfor kan ikke antall år man krever inn bompenger økes hvis inntektene er lavere enn det som er forutsatt?

– Vi kan ikke kreve inn bompenger til evig tid fordi det ikke er kostnadsstyring eller fordi det ikke er samsvar mellom inntektene som kommer inn gjennom bompengene og kostnadene for prosjektene som skal realiseres. Bompenger er ikke en evigvarende finansieringskilde, sier Jon Georg Dale.

– Vil ikke motsette seg fjerning av rushtidsavgiften

Samferdselsministeren gjentar også det han har sagt ved flere anledninger: - Jeg vil ikke motsette meg at det tas lokale initiativ til å fjerne rushtidsavgiften.

Staten har stilling til denne type problemstillinger i byvekstforhandlinger, og de som forhandler må ta høyde for at inntektssvikten i bomringen på Nord-Jæren ikke er forbigående, men kan bli en varig utfordring, er melodien fra ministeren.

Det som er viktig for styringsgruppen for Bymiljøpakken og de som arbeider med prosjektene her, er å få ned kostnadene, og at dette arbeidet må komme raskt igang, understreker han.

– Lokale initiativ bak forutsetningene

Stanley Wirak sa også til Aftenbladet i intervjuet nylig at hele bompengesystemet rakner og at Stortinget er villedet der han viste både til langt lavere trafikktall enn forutsatt, en elbil-andel som er tre ganger så høy som forutsatt, og at prognosene for inntektene fra rushtidsavgiften har vært altfor optimistiske.

– Lokale initiativ ligger bak tallene som er gjengitt i proposisjonen til Stortinget om finansieringen av Bypakke Nord-Jæren (har seinere skiftet navn til Bymiljøpakke Nord-Jæren, red.anm.), sier Dale som ikke tar den delen av kritikken innover seg. Han var heller ikke samferdselsminister på det tidspunktet finansieringsvedtaket ble fattet i desember 2016.

– Kaster blår i øynene på folk

– Arbeiderpartiet i de fire kommunene på Nord-Jæren har spilt inn at de vil arbeide for at staten dekker 70 prosent av kostnadene, og ikke 50 prosent som i dag. Er dette realistisk å få til?

– Det sier Arbeiderpartiet i alle debatter, men setter ikke av penger i sine alternative statsbudsjetter. Dette er å kaste blår i øynene på folk, sier han.

Publisert:
 1. Bompenger
 2. Samferdsel
 3. Nord-Jæren
 4. Stanley Wirak
 5. Jon Georg Dale

Mest lest akkurat nå

 1. Den mest kunnskapsrike vi kjente

 2. Energisjokket: 7–8 tomatbønder gir opp – andre bytter til fyring med propan

 3. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt

 4. Historiske Haaland på årets lag i verden

 5. Politikerne vil høre på foreldrene likevel

 6. Lugar med balkong er ikke nok. Flere stiller krav om hva som skjer under dekk