Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet

Arbeiderpartiet stusser over at Frp stemmer ned konkrete tiltak mot gjengkriminalitet, mens partiets justisministre fremmer de samme forslagene i mediene.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) får kritikk for at regjeringen bruker lang tid på å få på plass konkrete tiltak mot gjenger og ungdomskriminalitet. Han varsler at han neste år vil legge fram et forslag som skal gjøre det lettere for politiet å inndra penger og verdisaker fra kriminell virksomhet. Forslaget ble utredet i 2016.
  • Gunnhild Hokholt Bjerve
  • Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:
Jan Bøhler (Ap) sier han er enig med justisminister Jøran Kallmyr om at det er alvorlige gjengproblemer i Oslo og undrer seg over at Frp stemmer ned konkrete tiltak de egentlig er for.
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

– Jeg har trodd at dette var et felt der jeg er enig med regjeringen og forventet at her kunne jeg oppnå noe, sier Jan Bøhler (Ap), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

I sin iver etter å få gjort noe med gjengproblemene i Oslo har Bøhler lagt fram sine forslag over flere år, både mer uformelt i interpellasjoner og debatter og som konkrete representantforslag. Dette er tiltak politiet selv sier de trenger for å kunne ta tak i problemene, ifølge Ap-politikeren.

– Det som er paradokset, er at Frp sier at de er positive til alle forslagene, og jeg får ros for engasjementet mitt. De er ikke uenige, men de gjør ikke noe med det, sier Bøhler.

Mange forslag

I fjor foreslo Ap blant annet et forbud mot machete, forbedret ungdomsstraff, forbud mot deltakelse og rekruttering til kriminelle gjenger, samt besøks- og oppholdsforbud som kan hindre ungdommer i å oppsøke skoler for å selge narkotika eller true elever. I forslaget ble regjeringen også bedt om å vurdere elektronisk fotlenke for å kunne håndheve oppholdsforbudet.

Alle forslagene ble nedstemt av regjeringspartiene , inkludert Fremskrittspartiet, i april.

Også i 2017 foreslo Arbeiderpartiet tiltak mot gjengkriminalitet, uten å få med seg stortingsflertallet.

Macheteforbud på vei

Bøhler viser til at daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i VG september i fjor foreslo flere lignende tiltak som Ap samme høst la fram forslag om. Nå er det sittende statsråd Jøran Kallmyr som lover de samme tiltakene.

Det eneste som er kommet fra regjeringen, er et forslag om å tilføye et forbud mot machete i våpenforskriften, ifølge Bøhler. Forslaget har høringsfrist i slutten av februar og trenger ikke stortingsbehandling.

– Dårlig håndverk

Bøhler lanserer flere teorier om hvorfor Frps justisministre ikke har klart å la handling følge ord i kampen mot gjengkriminalitet. At det har vært hyppige skifter av justisministre, er én. Bøhler peker også på uenighet i regjeringen, særlig mellom Frp og det liberale Venstre.

Men Bøhler mener det mest alvorlige er at Frps justisministre viser manglende evne til å utøve politisk håndverk.

– De ser ikke sammenhengen mellom å si ting i mediene og å sette i gang politiske prosesser og legge fram saker for Stortinget, mener han.

Kallmyr, som har vært justisminister siden april, sier han forstår utålmodigheten, men mener tidsbruken er nødvendig.

– Jeg kommer til å prioritere arbeidet høyt, men samtidig har jeg et ansvar for at sakene er godt utredet før de sendes til Stortinget, sier han til NTB.

– Komplisert

Han sier forslaget om fotlenke for å håndheve besøks- og oppholdsforbud er juridisk komplisert fordi det vil innebære en frihetsberøvelse for folk som ikke er døm til fengsel. Han tar sikte på å sende forslaget på høring til våren, har han opplyst til NRK.

Onsdag møttes Bøhler og Kallmyr til debatt i Stortinget om et annet tiltak de begge er for: Å gjøre det enklere for politiet å inndra penger og verdisaker som åpenbart kommer fra kriminell virksomhet. Bøhler påpekte at regjeringen hadde forslaget på høring allerede i 2016.

Kallmyr opplyste at regjeringen tar sikte på å komme med en sak om dette i løpet av neste år.

Samtidig har regjeringen alt sørget for flere fengselsplasser spesielt tilrettelagt for ungdommer. Men Kallmyr mener det viktigste tiltaket er at politiet har fått økt budsjettene siden Frp kom til makten.

– Tross alt, tiltak er én ting, men det aller viktigste for å bekjempe kriminalitet er etterforskning og etterretning, mener han.

Publisert: