Mener oljebyen er lite raus mot utviklingshemmede

Venstre-politiker Jan Erik Søndeland vil ta et oppgjør med høye husleier og egenandeler som utviklingshemmede må betale til Stavanger kommune.

Jan Erik Søndeland (V) vil ha alle egenandeler til utviklingshemmede og andre utsatte grupper på bordet, og sammenlikne med andre storbyers praksis. Stavanger bør være Norges rauseste storby, mener han.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

De høye egenandelene fungerer som en ekstraskatt som først og fremst rammer syke og funksjonshemmede, ifølge Venstres gruppeleder. Han mener særlig mennesker med utviklingshemming opplever en stadig mer krevende økonomisk situasjon, og at det skurrer i en velstående oljeby som i fjor hadde et skatteoverskudd på nærmere 140 millioner kroner.

– Vi ønsker å starte en diskusjon om hvorvidt dette er riktig. Vi mener vi heller bør fjerne en egenandel for mye enn å ha én for mye. Stavanger bør være den rauseste storbyen i Norge, sier Søndeland.

Han har bedt kommuneledelsen redegjøre for kommunens egenandeler ikke bare for utviklingshemmede, men også andre utsatte grupper, som rusmisbrukere og psykisk syke.

Han ønsker også en oversikt over størrelsen på tilsvarende egenandeler hos landets øvrige ni største kommuner.

Svaret skal han etter planen få på tirsdagens møte i kommunens utvalg for helse- og velferd.

Regnestykke bekymrer

Søndeland viser til et regnestykke han har fra en brukerrepresentant og kommunens hjemmeside:

En ung ufør får i dag utbetalt 18.500 kroner i måneden. Hun kan ha følgende fradrag;

  • Husleie for leilighet i kommunalt bofellesskap, inkludert strøm. Kr. 10.400,-
  • Hjemmehjelp. Kr. 842,-
  • Dagsenter 22 dager i måneden. Kr. 1980,-
  • Transport til dagsenter. Kr. 1100,-

Totale fradrag i dette tenkte tilfeller blir 14.322 kroner. Vedkommende sitter da igjen med 4.178 kroner pr. måned.

Det gir grunn til bekymring, mener Søndeland.

Betaler for dagsenter

Han mener for det første husleia på bofellesskap fremstår som unødvendig høy. For det andre viser han til at at utviklingshemmede som har plass på en vernet arbeidsplass får noen tusen kroner i lønn, mens de som ikke er funksjonsfriske nok til det, får tilbud om å være på et dagsenter istedet. Men de må betale nesten 2000 kroner for å få være der. For flere av de som er på dagsenter, oppleves det som et arbeid, mener han.

– Det er urimelig at brukere ved dagsenter må betale egenandel fra sin uføretrygd, sier han.

– Dette er folk som har det tøft i utgangspunktet. Jeg skjønner at et dagsenter må finansieres. Men det bør kanskje gjøres på en annen måte enn med egenandeler som er litt for høye. Vi vil heller ha en symbolsk enn en faktisk finansiering her.

– Ekstraskatt for utsatte

Noen utviklingshemmede kan ikke sitte på i felles Maxi-taxi til dagsenteret. Dette på grunn av urolige medpassasjerer, har Søndeland fått opplyst. Da trekker kommunen 50 kroner turen - og 1100 kroner måneden.

I sum mener han det ser ut som samfunnets mest utsatte ilegges en ekstraskatt. Deres økonomiske hverdag er for stram.

– Dette er ikke bra. Det har sikkert skjedd over tid. Kommunen tar en egenandel her og en egenandel der. Det er veldig stamt, og veldig ugreit. Det er ikke bare for folk i denne gruppa å få seg en oljejobb. De lever med andre økonomiske premisser enn andre.

– 2019 var et godt år for Stavanger. Vi er en stor kommune med et næringsliv som går veldig godt. Da kan vi faktisk ta oss råd til å være den rauseste byen i landet, sier venstres gruppeleder i Stavanger.

Publisert: