• Tysvær blir et knutepunkt når de store veisystemene møtes; E39 fra Stavanger gjennom Rogfast og videre til Bergen via Hordfast, og østover E134 til Oslo. Fra venstre på veikonferanse i Aksdal, Helge Eidsnes, regionvegsjef i Statens vegvesen, prosjektleder for Hordfast, Signe Eikenes, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal i Rogaland og prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal. Jarle Aasland

Milliarder å spare på ferjefri E39

Milliardbesparelser gjennom økt samfunnsnytte, utvidelse av regionen, kortere reisetid, et helt annet bo- og arbeidsmarked og bedre trafikksikkerhet var blant temaene som sto sentralt på den store veikonferansen i Aksdal i Tysvær fredag.