Brokomité møtte Stavanger-ordføreren: – Vi vil ha fortgang i Vassfast

Vassfast står på stedet hvil to år etter at Stavanger bystyre vedtok at kommunen skal lage reguleringsplan for brua til Vassøy.

Prosjektet er tenkt som to bruer med en høyde på cirka 20 meter.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi forventer at bystyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen, sier Neri Askland.

Sammen med fire andre medlemmer av Vassøy brokomité hadde han møte med ordføreren i Stavanger onsdag i håp om å få fortgang i planarbeidet.

Vassfast har versert i politiske organer i Stavanger kommune helt siden 1960. I 2005 vedtok bystyret at det skal bygges bru, men uklarheter omkring finansieringen har gjort at det har trukket ut i tid.

De siste kalkylene lå mellom 400 og 500 millioner kroner. For å få eksakte tall må det utarbeides reguleringsplan.

Vassøy betjenes i dag med et båt- og ferjetilbud i fylkeskommunens regi. Et stort flertall i fylkestinget gikk i 2018 inn for at fylkeskommunen skal betale for regulering av bruforbindelse til Langøy og Vassøy.

Stavanger kommune ble bedt om å gjøre jobben, men på grunn av sammenslåingen med Finnøy og Rennesøy ble Vassøy-saken lagt til sides. Når reguleringsplanen for Vassøy bru er godkjent, vil Rogaland fylkeskommune utarbeide en finansieringsplan.

Brubygging ses i sammenheng med et utbyggingspotensial for cirka 320 boenheter på Vassøy, og noe på Langøy, i tillegg til de 240 boenhetene som finnes på Vassøy i dag. SV, Venstre og MDG er mot broprosjektet, som også har motstandere i andre partier og ute på øya.

Ja til Øyfast-utredning, taus om Vassfast

11. juni ble regjeringen og Frp enige om å forbedre den såkalte ferjeavløsningsordningen. Dermed blir det lettere å få finansiert nye bruer og tunneler.

Samme dag vedtok flertallet i Stavanger formannskap å be fylkeskommunen ta ansvar for en utredning av samfunnsøkonomiske, klima- og miljømessige konsekvenser av prosjektet Øyfast, som skal gi ferjefri forbindelse til båtavhengige øyer i gamle Finnøy.

KrFs Henrik Halleland ville også ta med Vassfast i vedtaket, men forslaget falt med knappest mulig margin. Halleland sier til Aftenbladet at det virker som de store partiene – Ap og Høyre – er delte.

– Det må snarest mulig avklares hva som er Stavanger kommunes holdning, sier Halleland.

– Det er ikke aktuelt å støtte opp om bru. Dette er omdiskutert på Vassøy. Mange er motstandere, sa Eirik Faret Sakariassen (SV) i formannskapet.

– Mange ønsker å bo et avskjermet sted, det er bedre å prioritere innsatsen for Øyfast, sa Jan Erik Søndeland (V).

– Like dyrt med elferje som bru

På Vassøy er bruforkjemperne mer optimistiske.

– Vår forståelse er at vedtakene ble gjort i 2018, og at både fylkestinget og bystyret stemte for at det skal settes i gang regulering. Dette er et vedtak administrasjonen må forholde seg til. Planarbeidet ble utsatt på grunn av kommunesammenslåingen, men det er vår forståelse at dette arbeidet nå skal settes i gang. Samtidig må kommunen finne en god måte å samordne arbeidet med fylkeskommunen, slik at det parallelt blir jobbet med utregning av ferjeavløsningsmidler, sier Neri Askland.

Vassfast har møtt motstand fra naturvernere, båtfolket og fastboende, som heller vil ha elektrisk ferje. Brokomiteen har sammenlignet elferje med bru. Elferje krever ny ferjestø på Vassøy, som ifølge Rogaland fylkeskommune vil koste 125–150 millioner kroner. Basert på hva MS «Ampere» kostet, vil en ny elferje vil ligge på 150–200 millioner kroner i investeringer. Kai og ladestasjon i Stavanger anslås til 50–100 millioner kroner.

– Totalt koster elferje over 400 millioner kroner, omtrent like mye som ei bru. Forskjellen er at bru blir nedbetalt av ferjeavløsningsmidler, mens ferja koster over 40 millioner kroner i året til evig tid, sier Neri Askland.

Publisert: