Sjekk hvilke 30 skoler i Rogaland som bryter lærernormen

30 skoler i Rogaland har for lav tetthet av lærere. Fylkesmannen ber kommunene rydde opp.

Publisert: Publisert:

Våland skole i Stavanger er en av 11 skoler i kommunen som har for store elevgrupper. Fylkesmannen vil ha svar fra kommunen innen 31. januar. Foto: Jarle Aasland

 • Camilla Bjørheim
  Journalist

Se liste over skoler som bryter lærernormen lenger nede i saken.

Fra og med skoleåret 2019/2020 ble lærernormen skjerpet. Normen regulerer hvor mange elever det skal være per lærer i grunnskolen.

Rett før jul fikk flere kommuner et brev fra Fylkesmannen i Rogaland om bruddene på lærernormen. Totalt 30 skoler har for få lærere. (Se fullstendig liste under)

Brevet er sendt til kommuner som bryter normen med mer enn én elev per lærer på en eller flere skoler.

Dette er normen

For inneværende skoleår gjelder følgende normtall:

 • 15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn
 • 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn
 • 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn

Utdanningsdirektør Marianne Skogerbø understreker at normen gjelder et gjennomsnitt av antall elever per lærer på et hovedtrinn, altså 1. til 4. trinn, 5. til 7. trinn eller 8. til 10. trinn. Normen er altså ikke et uttrykk for antall elever i en klasse.

– Brevet vårt er i første omgang en vennlig påminnelse om at skolene sjekker tallene sine og forteller oss hva de gjør for å oppfylle normen. Dette er ikke et valg, men noe kommunene må ordne opp i, sier Skogerbø.

Hun minner om at langt de fleste skolene i fylket har klart å oppfylle lærernormen.

– Vi regner med at kommunene vi nå kontakter rydder greit opp, sier hun.

For få lærere på 1.–4. trinn:

Disse skolene har for mange elever per lærer på 1. til 4. trinn. Antall elever per lærer i parentes.

Randaberg kommune:

 • Harestad skole: 16,45

Sola kommune:

 • Skadberg skole: 17,68
 • Sola skole: 17,88

Skadberg skole i Sola sto klar i 2012. Foto: Anders Minge

Gjesdal kommune:

 • Bærland skole: 16,60
 • Solås skole: 17,57

Sandnes kommune:

 • Iglemyr: 16,14
 • Malmheim: 16,26
 • Porsholen: 16,21

Iglemyr skole i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

Stavanger kommune:

 • Gausel skole: 16,69
 • Godeset skole: 18,01
 • Lassa skole: 17,27
 • Vaulen skole: 18,49
 • Våland skole: 17,53
 • Mosterøy skole 18,63

Hå kommune:

 • Varhaug skule: 16,60

Karmøy kommune:

Kopervik skule: 17,52

Vaulen skole i Stavanger. Foto: Carina Johansen

For få lærere på 5.–7. trinn:

Disse skolene har for mange elever per lærer på 4. til 7. trinn. Antall elever per lærer i parentes.

Sola kommune:

 • Røyneberg skole: 22,39
 • Skadberg skole: 24,23
 • Sola skole: 23,90

Stavanger kommune:

 • Gautesete skole: 24,70
 • Hundvåg skole: 22,67
 • Madlavoll skole: 22,48
 • Vaulen skole: 21,79

Gautesete skole i Stavanger kommune. Foto: Jan Tore Glenjen

Gjesdal kommune:

 • Solås skole: 21,28

Hå kommune:

 • Ogna skule: 21,40
 • Varhaug skule: 21,28

Klepp kommune:

 • Bore skule: 21,85

Suldal kommune:

 • Sand skule: 24,08

Ungdomsskoler med for få lærere:

Disse skolene har for mange elever per lærer på ungdomstrinnet. Antall elever per lærer i parentes.

Sandnes:

 • Lurahammaren ungdomsskole: 21,42

Sola:

 • Sola ungdomsskole: 21,45

Lurahammaren ungdomsskole i Sandnes. Foto: Rune Vandvik

Stavanger:

 • Austbø skole: 21,56
 • Gautesete skole: 22,23
 • Kannik skole: 22,66
 • Kristianslyst skole: 21,52
 • Revheim skole: 21,26
 • Tastaveden skole: 21,46

Hå kommune:

 • Ogna skule: 22,48

Suldal kommune:

 • Sand skule: 22,24

Karmøy kommune:

 • Stangeland ungdomsskole: 22,29

Frist i januar

Fylkesmannen ber kommunene om å sende inn dokumentasjon på at regelbrudd er rettet opp, eller vise til plan for retting innen 31. januar 2020.

Dersom regelbruddet kan forklares med at kommunen ikke har fått søkere som oppfyller kompetansekravene, vil Fylkesmannen ha dokumentasjon på dette.

Sandnes har snart ordnet opp

14. januar opplyser kommunaldirektør i Sandnes Pål Larsson, at av de fire skolene i Sandnes, har tre vist at de nå oppfyller minstekrav for ny lærernorm.

– Det er nå bare Iglemyr som ikke oppfyller normen. De har lærerutlysning ute, og regner med å være i havn innen kort tid, opplyser Larsson.

Publisert:

Les også

 1. Sandnes og Stavanger er verstinger på bruk av ukvalifiserte lærere

 2. For få lærere i Stavanger, Rennesøy, Randaberg, Gjesdal, Sola og Suldal

 3. Grunnskolen mangler fortsatt opptil 700 lærere for å oppfylle normen

 4. Høyre etterlyser høyere ambisjoner for en Sandnes-skole helt på snittet

 1. Sandnes kommune
 2. Stavanger kommune
 3. Sola kommune
 4. Randaberg kommune
 5. Gjesdal kommune