• Christian Wedler, Frp, mener det hersker budsjettkaos ved den enkelte skole og dårlig ledelse i skolesektoren. Han vil styrke nattbemanningen på sykehjemmene, ikke skolene. Jan Inge Haga

Dette er partienes viktigste skolesaker

– Skolesektoren har nok penger. Det Stavanger trenger nå, er et nytt sykehjem, ikke mer penger til skole, sier ordførerkandidat Christian Wedler (Frp). De andre partiene er ikke enige.