• Gjennom appen Too Good To Go har siddiser reddet over 90.000 måltider fra å havne i søpla. Too Good To Go

93.000 måltider er reddet fra søppelkasser i Stavanger

Over 50 bedrifter innen restaurant- og dagligvarebransjen i Stavanger pakker daglig poser med mat som ellers ville blitt kastet og selger dem til nedsatt pris gjennom appen «Too Good To Go».