• Beboer Margit Andersen ved Øyane sykehjem får en hjelpende hånd av omsorgsarbeider Sølvi Mangersnes Lars Idar Waage

- Kamp for hver pasient

— Vi bruker to-tre årsverk på å kunne dokumentere overfor kommunen hvor mye stell og pleie den enkelte pasient trenger til enhver tid, anslår sykehjemsleder Helge Gabrielsen.