Stopp for grå stær-operasjoner

I brev til sine pasienter skriver øyelege Kjell Gunnar Gundersen i Haugesund at Rikstrygdeverket ikke tillater at han foretar mer enn 500 grå stær-operasjoner i året. Sannheten er at han taper penger på å operere flere.