Krever ressurser overført til E39

— 12 år uten vedlikehold på E39 er helt uakseptabelt, mener Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).