Skviser de aller svakeste

Ti familier til psykisk utviklingshemmede barn i Egersund er svært kritiske til utviklingen av tjenestetilbudet, viser undersøkelse i regi av kommunen.