- Dagens kommunestyre hadde stemt nei til deponi

Fredag fikk ordføreren i Sokndal en telefon fra Stortinget: Vil dere fortsatt ha deponiet?