Skoleelever leter etter olje

En gruppe elever har kjøpt et oljefelt. I beste fall blir de rike. I verste fall går de konkurs.