Kraftig pensjonssmell gir flere kommunale kutt

Virksomhetene i Stavanger kommune kan bli nødt til å kutteytterligere 30 millioner kroner på driften i år. Det tilsvarerrundt 5 prosent av lønnsbudsjettet.