Kjøper klager på «hytteskatt»

Mange hyttekjøpere i Sirdal kan få tilbake 50.000 kroner hver hvis en klage fører fram.