Mattilsynet kan ikke gripe inn

Planene om industriell gjenvinning som vil medføre utslipp av miljøgifter i et jordbruksområde, reiser spørsmål om Mattilsynets rolle i slike saker.